Bia hơi Hải Dương
Bia chai Hải Dương
Bia chai Hà Nội

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG
                  Ha Noi - Hai Duong Beer Joint Stock Company
 
- Địa chỉ: phố Quan Thánh, P.Bình Hàn, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 
- Điện thoại:  0320.3852319
 
- Fax: 0320.3859835
 
- Website: hadubeco.com.vn             - Email: info@hadubeco.com.vn

 

Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open