Giới thiệu chung
Hình thành - phát triển
Chính sách quản lý ATVSTP HACCP
Chính sách chất lượng

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

Giới thiệu chung ...
 
- Tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt : Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương
- Tên giao dịch quốc tế : Ha Noi - Hai Duong Beer Joint Stock
- Tên giao dịch viết tắt: HADUBECO

- Địa chỉ Công ty:Phố Quán Thánh (Quan Thánh), phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

- Điện thoại:  0320.3852319

- Fax: 0320.3859835

- Website: hadubeco.com.vn             - Email: info@hadubeco.com.vn

- Mã số thuế: 0800283766

- Tài khoản số: 102010000350547 tại Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
- Ngành nghề đăng ký kinh doanh: Sản xuất kinh doanh bia, rượu, nước uống không cồn và các sản phẩm công nghiệp dịch vụ khác.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Văn Hách, Giám đốc.

Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open