Giới thiệu chung
Hình thành - phát triển
Chính sách quản lý ATVSTP HACCP
Chính sách chất lượng

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

"Sản phẩm an toàn cho khách hàng" ...
 
Vệ sinh an toàn thực phẩm là mục tiêu hàng đầu của Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương và là chìa khoá của sự thành công và phát triển.
 
Chúng tôi đặt việc kiểm soát an toàn thực phẩm theo hệ thống HACCP như là một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng nhất của Công ty, qua việc cung cấp các sản phẩm đảm bảo vệ sinh thực phẩm, giá cả hợp lý và không ngừng nâng cao năng lực quản lý, trang thiết bị hiện đại.
 
Chúng tôi cam kết dành mọi ưu tiên để áp dụng, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống HACCP.
 
Chính sách quản lý an toàn thực phẩm này được toàn thể các thành viên của Công ty thấu hiểu và mọi người luôn được nhắc nhở rằng an toàn vệ sinh thực phẩm là vấn đề quyết định sự phát triển của Công ty trên thị trường.

Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open