Giới thiệu chung
Hình thành - phát triển
Chính sách quản lý ATVSTP HACCP
Chính sách chất lượng

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ...
 

1. Luôn luôn cung cấp các sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu thị trường.

 
2. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, thoả mãn nhu cầu của khách hàng.
 
3. Áp dụng những quy trình quản lý và công nghệ sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 
4. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.
 
5. Không ngừng cải tiến Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open