Thông tin kinh tế
Tin Doanh nghiệp
Tin ngành

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

08:58:43 29-07-2013 Kính gửi quý cổ đông công ty. ...

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương trân trọng thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2012 như sau:
- Mức tạm ứng: 10%/cp (01 cp nhận được 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/11/2012.
- Thời gian thanh toán: Ngày 13/12/2012.
Chi tiết xem tại đây.
Trân trọng!

Tin mới

Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open