Bia hơi Hải Dương
Bia chai Hải Dương
Bia chai Hà Nội

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

...
 

Là sản phẩm hợp tác sản xuất với Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội - HABECO.
Có 02 loại sản phẩm:
- Bia Hà Nội: Chai thủy tinh màu nâu dung tích 450ml, nhãn đỏ.
- Bia Hà Nội Lager: Chai thủy tinh mầu nâu dung tích 450ml, nhãn xanh.
Chỉ tiêu chất lượng : Theo công bố chất lượng của HABECO.

Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open