Bia hơi Hải Dương
Bia chai Hải Dương
Bia chai Hà Nội

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

"Bia hơi Hải dương - một nét văn hoá Thành Đông" ...
 
Chỉ tiêu cảm quan:

TT

Tên chỉ tiêu

Chất lượng

1

Màu sắc

Màu vàng sáng

2

Trạng thái

Dạng lỏng, trong suốt, không có cặn, không lẫn tạp chất 

3

Độ bọt

Bọt trắng, nhỏ, mịn, có độ bám dính thành cốc

4

Mùi

Có mùi thơm của Malt đại mạch và hoa Houblon, không có mùi lạxml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

5

Vị

Có vị đắng nhẹ đặc trưng của hoa Houblon

Chỉ tiêu hóa lý

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính

Mức chất lượng

1

Hàm lượng chất tan ban đầu

% khối lượng

9,5 -10

2

Hàm lượng Etanol

%v/v

Không lớn hơn 4,5

3

Hàm lượng CO2

g/l

4,5 -  5

4

Độ axit

Số ml NaOH 0,1N /10ml bia

1,1 -1,4

5

Hàm lượng Diaxetyl

Mg/l

Không lớn hơn 0,2

Các chỉ tiêu vi sinh

TT

Tên chỉ tiêu

Đơn vị tính/ 1ml sp

Mức chất lượng

1

Tổng số VSV hiếu khí

Số khuẩn lạc

1000

2

Tổng số nấm men, nấm mốc

Số khuẩn lạc

100

3

Colifoms

Số khuẩn lạc

50

4

Ecoli

Số khuẩn lạc

0

Bao bì bảo quản:
Bia hơi Hải dương được đóng trong keg inox HADUBECO của Công ty, có 3 loại là 20 lít, 30 lít và 50 lít; hoặc được đóng trong keg nhựa của khách hàng, có 3 loại là 15 lít, 20 lít và 25 lít. Nắp (van phẳng) của các keg Bia hơi Hải Dương được chụp màng co nhựa màu vàng có in logo "Long cuốn thuỷ" và chữ "HADUBECO" màu đỏ.
Điều kiện bảo quản
Tại Công ty: Bia hơi thành phẩm được chứa trong TANK kín, nhiệt độ : 0 - 2oC
Trong lưu thông: Keg chứa phải được vệ sinh sạch, bia được chiết vào keg đảm bảo kín, nhiệt độ bia trong keg không lớn hơn 10oC, sử dụng trong 24 giờ.

Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open