Bia hơi Hải Dương
Bia chai Hải Dương
Bia chai Hà Nội

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

Bia hơi Hải Dương

"Bia hơi Hải dương - một nét văn hoá Thành Đông" ...Bia chai Hải Dương

"Một cảm nhận, cùng thưởng thức" ...Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open