Tin tức cổ đông
Báo cáo tài chính
Đại hội cổ đông
Báo cáo thường niên

 

HACCP
HACCP

ISO 9001:2008
ISO 9001:2008

Huân chương LĐ nhất, nhì
Huân chương LĐ nhất, nhì

An toàn lao động
An toàn lao động

...

Thông báo về việc chi trả cổ tức lần 2 theo Kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Nghị quyết của ĐHCĐ như sau: Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6/2019; Ngày chi trả: 28/06/2019; Tỷ lệ thanh toán: 70%/cổ phiếu. Download tại đây.

Tin cũ hơn

Sở GDCK Hà Nội

Công ty SHS

Việt Open